בחירת תוכנית מנוי

 • Trial Lesson

  50
  First time ?! Try any class for first time for 50
  תקף לחודש אחד
 • Walk-in

  80
  תקף לחודש אחד
 • Free Monthly

  1200
  Valid for month Come to as many classes as want
  תקף לחודש אחד
 • 1 Month - 4 Entries

  290
  תקף לחודש אחד
 • 2 Months - 8 Entries

  560
  בתוקף למשך 2 חודשים
 • 3 Months- 16 Entries

  1120
  בתוקף למשך 3 חודשים
 • 4 Months- 24 Entries

  1440
  בתוקף למשך 4 חודשים
 • 5 Months- 48 Entries

  2640
  בתוקף למשך 5 חודשים
 • 6 Months- 72 Entries

  3600
  בתוקף למשך 6 חודשים
 • Mornings Package

  400
  limited for classes from 7am to 12pm
  תקף לחודש אחד
 • Soldiers only

  250
  תקף לחודש אחד
 • Monthly 12 Entries

  540
  תקף לחודש אחד
 • Monthly 16 Entries

  640
  תקף לחודש אחד
 • Monthly 22 Entries

  770
  תקף לחודש אחד